Välkommen med din anmälan

Anmäl för VT-24 stängd

I slutet av  maj öppnar anmälan till nästa termin.
Det kostar inget att gå med i kören.
Inträdeskravet är att du ska kunna hålla en stämma tillsammans med andra i stämman.