Sing to the King
Sing to the King
a new song
Sing to the King
a new song

Hallelujah...


Psaltaren 40:2-4

2 Länge väntade jag på Herren,
och han böjde sig ner till mig
och hörde mitt rop.
3 Han drog mig upp ur fördärvets grop,
ur slam och dy.
Han ställde mig på fast mark,
mina steg gjorde han trygga.
4 Han lade en ny sång i min mun,
en lovsång till vår Gud.
Många skall se det och bäva
och sätta sin lit till Herren.


Now let us sing
Now let us sing
sing ‘till the power of the Lord comes down
Now let us sing
sing ‘till the power of the Lord comes down
Lift up your head
Lift up your head
Don´t be afraid
Don´t be afraid
sing ‘till the power of the Lord comes down
 

Apostlagärningarna 16:25-26
25Vid midnatt höll Paulus och Silas bön och sjöng lovsånger till Gud, och de andra fångarna hörde på.  26Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv, så att fängelset skakades i sina grundvalar. I detsamma sprang alla dörrar upp och bojorna föll av dem alla. 
Shackles
Take the shackles of my feet so I can dance
I just wanna praise you, I just wanna praise you. You broke the chains now I can lift my hands. And I’m gonna praise you, I’m gonna praise you
 

He's gonna work it out
Hold your head up high
wipe your eyes
God is gonna work it out
You hold on, keep the faith
God is gonna work it out
The road is rough
the valleys are low
the mountains may be hard to climb
God's gonna work it
He's gonna work it out


1 Kor 10:13
Era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast och skall inte låta er prövas över förmåga: när han sänder prövningen visar han er också en utväg, så att ni kommer igenom den.

It’s beautiful
It’s beautiful to see your love
It reaches to me from above
You my God created heaven 
and earth with your word
I’m dwelling in this lovely place
receiving your eternal grace
I just want to thank you Lord
 
Thank you Lord, thank you Lord,
thank you Lord I just want to 
thank you Lord
Thank you Lord, thank you Lord,
thank you Lord I just want to 
thank you Lord
 
You my God created me
You want my life you set me
sharing all your mercy
I can rejoice in this world
You gave me everything I have
My hands, my ears, my voice, my eyes
I ask you to use me Lord
 
Use me Lord, use me Lord
For your service use me Lord
Use me Lord, use me Lord
For your service use me Lord
 

Psaltaren 8:4-5
4 När jag ser din himmel, som dina fingrar format,
månen och stjärnorna du fäste där,
5 vad är då en människa att du tänker på henne,
en dödlig att du tar dig an honom?
 

My Jesus Loves Me
My Jesus loves me, oh Yes he does
My Jesus loves me, oh Yes he does
He saved my soul, he made me hole
He set my spirit free
My Jesus loves me, oh Yes he does
 
Romarbrevet 5:8
Men Gud bevisar sin kärlek till oss
genom att Kristus dog för oss
medan vi ännu var syndare


Läs om Gospelverkstaden 
Skriv också in din skolaOm du inte vill bli medlem. Mejla mig vad du heter och vilken skola du går på