Här på bilden ser du Nossan Gospel som jag mött och arbetat med under 2023. Jag kommer gärna till din kör för en workshop och efterföljande konsert.